ARQUITECTURA I REHABILITACIÓ


 ARQUITECTURA I REHABILITACIÓ(1) 

El conjunt defensiu del Castell de Llers ha estat, històricament, molt malmès, especialment durant la guerra de successió i la revolució Francesa, fins al punt que nombroses parts han arribat a dia d’avui molt destruïdes.

Feines de rehabilitació. Ajuntament de Llers

L'any 2011 es va engegar des de l’Ajuntament de Llers, un projecte de restauració del Castell, inaugurat amb notables millores al cap de dos anys. Aquestes obres van retornar la dignitat a la construcció i el feu singular dins l’arquitectura medieval catalana alhora de la creació d’un nou espai d’ús cultural.
El conjunt del castell està format per un recinte murat, de planta quadrangular. En el seu interior s’hi conserva la torre de l’homenatge i un seguit d’estances que l’envolten. La torre fa uns 12m de diàmetre i també d’alçada, malgrat es desconeix si en algun moment era més alta. El recinte emmurallat es conserva de manera irregular amb una alçada màxima de 10 metres. L’entrada principal del castell se situa a La façana est - molt desgastada -, és probable que el seu aspecte original seria molt similar a l’entrada situada a la façana oest.

Després de l’excavació realitzada l’any 2011 es van deixar al descobert unes estructures que podrien tenir relació a unes possibles estances a la sala est, a cada costat de la que en origen, era la porta principal del castell.

Les estances de l'interior estan situades al voltant del pati. Destaca la nau sud, de planta rectangular, que consta de dues portes d'entrada, elevades, una per estança (desaparegudes), a la nau oest també hi havia dues estances mentre que a la nau nord sembla ser que només n'hi havia una. Envoltant el castell i la vila de Llers hi havia un segon recinte murat, del qual a dia d'avui no en queden restes.

Vista des del nord. Arxiu del Museu d'Arqueologia de Catalunya-Girona

Durant els treballs duts a terme es van trobar un nombre notable de materials ceràmics de procedència diversa (nord d’Àfrica, sud de França, sud de la Península, de la costa de la Península Itàlica i, també, de la costa catalana). Aquestes troballes abasten un marc cronològic que va des del segle II aC fins al III dC. 
Dins el mateix espai, després de les excavacions es va descobrir la base i part de tres pilars circulars d’èpoques anteriors a la resta de murs del castell.

Conjunt de fòssils localitzats entre les terres d'un dels estrats.

(1)Gran part de la informació que es detalla a continuació s’ha extret del l'Informe Arquològic del Castell de Llers de l'arqueòloga Anna Ma Puig Greissenberger.

Entrades populars d'aquest blog

EL CASTELL DE LLERS

ELS DOTZE CASTELLS

EL COMPTE ESTRUCH